Angleščina Makovecki  4. Letnik

Angleščina Makovecki  2. Letnik

Angleščina Makovecki  3. Letnik

Angleščina_B. Urbanc

Angleščina Makovecki  1. Letnik

mag. Alenka Gortan, prof. angleščine in španščine

Telefon v službi: 03 8960648
e-pošta: alenka.gortan@t-2.net