Preskoči novice spletnega mesta

Novice spletnega mesta

Slika od Ivan Jovan
Free WIFI pod Triglavom
od Ivan Jovan - sreda, 16. september 2015, 13:20
 

Pred več kot 22 leti smo peljali dijake zaključnih letnikov na eksurzijo od Aljaževega doma v Vratih do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Planinska pot do Kredarice je označena s 5 urami hoje, do vrha pa s 6 urami. Kondicijsko najmočnejši dijaki so prišli na Kredarico prej kot v 4 urah, najšibkejši so za to pot rabili 8 ur. Kako bi bilo danes? Na Kredarici se od tedaj ni kaj dosti spremenilo, le da je sedaj prisoten internet v obliki Free WIFI (brezplačno brezžično omrežje). Tistega leta 1993 o tem dijaki in tudi profesorji nismo vedeli NIČ!.

 
Slika od Ivan Jovan
Informatika e-učbenik
od Ivan Jovan - etrtek, 3. september 2015, 08:39
 

Hitro spreminjanje tehnologije in s tem posledično zastaranja znanja, ki se ga naučimo sili pisce učbenike, da jih  izdajo v e-obliki. To omogoča sprotno spreminjanje vsebin in s tem aktualizacijo zapisanega znanja v učbeniku. V tej smeri je zgrajen nov učbenik za informatiko na gimnazijskih programih. V učbeniku je predstavljena nova vsebina informacijskega znanja, ki dijake poskuša uvajati v spoznavanje algoritmičnega razmišljanja.

 
Slika od Ivan Jovan
Ekskurzija v Plastika Skaza
od Ivan Jovan - etrtek, 16. april 2015, 11:31
 

Podjetje Plastika Skaza je uspešno inovativno podjetje, ki z lastnim razvojem in iskanjem tržnih niš žanje velike uspehe. Namen ekskurzije je bil, da dijaki spoznajo delovni utrip v takšnem podjetju in na kašen način se lahko znanje iz šole uporabi v gospodarstvu. V ekskurziji so sodelovali maturantje z izbirnim maturitetnim predmetom informatika, dijaki 3. letnikov z izbirnimi vsebinami iz informatike in udeleženci računalniškega krožka. Predstavnik podjetja, bivši dijak gimnazije Velenje, je v zelo zanimivi predstavitvi prikazal pomen informacijske tehnologije v podjetju.