Osnovni pojmi o algoritmih in programiranju

Računalniška delavnica

Ocenjevanje vaj iz: Operacijski sistem, spletni oblak, elektronsae pošta, kodiranje, šifriranje in stiskanja datotek!

Operacijski sistem in splet

Informacije za pripravo na maturo iz predmeta INFORMATIKA

Izbirne vsebine so namenjene širšemu spoznavanju informacijske tehnologije v drugem in tretjem letniku gimnazije.