Operacijski sistem in splet

Informatka - za 1. letnik.

Dodatno gradivo za predmet informatika in preverjanje znanja za 1. 2. 3. in 4. poglavje.

Preverjanje znanja.

Informacije za pripravo na maturo iz predmeta INFORMATIKA

Osnovni pojmi o algoritmih in programiranju

Računalniška delavnica

Ocenjevanje vaj iz: Operacijski sistem, spletni oblak, elektronsae pošta, kodiranje, šifriranje in stiskanja datotek!

Izbirne vsebine so namenjene širšemu spoznavanju informacijske tehnologije v drugem in tretjem letniku gimnazije.