Informacije za pripravo na maturo iz predmeta INFORMATIKA

Obvezne izbirne vsebine so namenjene širšemu spoznavanju informacijske tehnologije v drugem in tretjem letniku gimnazije.

Ocenjevanje vaj iz: Operacijski sistem, spletni oblak, elektronska pošta, kodiranje, šifriranje in stiskanja datotek!

Osnovni pojmi o algoritmih in programiranju

Operacijski sistem in splet oblak.

Informatka - za 1. letnik.

Dodatno gradivo za predmet informatika in preverjanje znanja za 1. 2. 3. in 4. poglavje.

Preverjanje znanja.