Poučevanje na domu na daljavo.

Ocenjevanje znanja na daljavo.

Informatka - za 1. letnik.

Dodatno gradivo za predmet informatika in preverjanje znanja za 1. 2. 3. in 4. poglavje.

Preverjanje znanja.

Informacije za pripravo na maturo iz predmeta INFORMATIKA

Osnovni pojmi o algoritmih in programiranju

Elektronske preglednice

Izbirne vsebine so namenjene širšemu spoznavanju informacijske tehnologije v drugem in tretjem letniku gimnazije.